سیستمهای خرید و انبارداری در شركت (تجهیزات ایمنی راه ها )

سیستمهای خرید و انبارداری در شركت (تجهیزات ایمنی راه ها ) سیستمهای خرید و انبارداری در شركت (تجهیزات ایمنی راه ها )

دسته : -پژوهش

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 185 KB

تعداد صفحات : 95

بازدیدها : 453

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه سیستمهای خرید و انبارداری در شركت (تجهیزات ایمنی راه ها ) در 95 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پروژه سیستمهای خرید و انبارداری در شركت (تجهیزات ایمنی راه ها )

در 95 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

مقدمه

سازمان یك پدیده اجتماعی است كه از همكاری گروهی افراد با به كارگیری تجهیزات و وسایل و امكانات برای دستیابی به هدف یا هدفهایی مشترك تحت ضوابط خاص و نظم و ترتیب تشكیل شده است . نتیجه كار سازمان به صورت تولید كالا یا ارائه خدمت به جامعه عرضه می شود . عوامل یا منابع تولید به عنوان ورودی یا درون داد  به صورت نیروی انسانی ‍‍، ابزار و ماشینها ، مواد ، روشها و مدیریت در سازمان گرد یكدیگر جمع می شوند تا ستانده یا محصول به صورت كالا یا خدمت ارایه شود .

سازمان در عین حال خود مصرف كننده است و مصارف و نیازهایی دارد نظیر مواد ، لوازم یدكی ، لوازم مصرفی و سازمان به عنوان یك سیستم ( نظام ) از اجزای مختلفی تشكیل شده است . این اجزا یا زیرنظامها باهم در ارتباطند و برای حصول هدف معینی فعالیت می كنند و با محیط در حال ارتباط و كنش و واكنش اند . مهمترین اجزا یا زیر سیستمهای سازمان صنعتی _ بازرگانی عمدتاً عبارتند از: بخش امور تولیدی و فنی ، بخش اموز فروش و بازاریابی ، بخش امور مالی ، بخش امور كارگزینی و اداری ، بخش امور تداركاتی ، بخش طرح و توسعه . این بخشها باید با هماهنگی كامل با یكدیگر كار كنند تا هدف سازمان بخوبی تأمین شود .

واحد تداركات ( كارپردازی و انبارها ) به عنوان یك جزء یا سیستم سازمان ، نقشی مانند نقش قلب را در ساختمان بدن یك موجود زنده بازی می كند . زیرا تأمین كننده مواد اولیه و نیازهای مختلف سازمان است كه جریان آن در سازمان همچون خون در بدن موجود زنده است. سیستم تداركاتی سازمان مواد مورد نیاز را از منابع داخلی یا خارجـی تهیـه و فراهـم می آورد و بموقع به بخشها و واحدهای مختلف سازمان به منظور مصرف آنها تحویل می دهد و بین آنها توزیع و تقسیم می كند . چنانچه مواد و لوازم مورد نیاز به اندازه و در موقع معین تهیه و در دسترس واحدهای مصرف كننده و متقاضی در سازمان قرار داده نشود ، در گردش عملیات سازمان ، به ویژه سازمانهای تولیدی و صنعتی ، وقفه و اخلال شدید ایجاد خواهد شد. به علاوه ، تهیه مواد اولیه بیش از میزان نیاز و مصرف و در واقع نگهداری موجودی جنسی بیش از اندازه معین در انبار ، باعث ركود بخش عمدهای از سرمایه در گردش خواهد شد .

بنابراین برنامه ریزی صحیح در امر تداركات و نگاهداری مواد و قطعات یدكی طبق اصول علمی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و موجب گردش صحیح كارها و بهبود روش تولید و كاهش هزینه های مربوط و در نتیجه صرفه جویی در مصرف سرمایه خواهد شد .

واحد تداركات ، یك واحد ستاد كمكی و پشتیبانی و خدماتی در سازمان است كه برای خدمت و كمك به واحدهای اجرایی ایجاد شده است . چون مدیران اجرایی سازمان برای تأمین نیازمندیهای خود وقت كافی ندارند و از آن گذشته چون امر تداركات امروزه یك رشته كاملا پیچیده تخصصی شده است و نیاز به كسب مهارت و تجربه فراوان خاص خود دارد ، چنین واحدی در یك سازمان ایجاد می شود تا كار خرید و نگهداری كالا را به نحو احسن و مطلوب انجام دهد . دراین صورت مدیران واحدهای اجرایی به راحتی بـه كـار اصلی خـود می پردازند . بنابراین واحد تداركات به سبب وظایف ویژه خود در یك سازمان ، پیوسته با واحدهای دیگر در تماس و ارتباط دایمی است .

تشكیلات داخلی و تعداد كاركنان واحد تداركات در هر سازمانی ، به تناسب تنوع موضوعهای خرید و حجم آنها و نیز چگونگی فعالیت و مسؤلیت و حدود وظایف تداركاتی ، فرق می كند واحدهای خرید داخلی ، خریدها و سفارشهای خارجی ، انعقاد قراردادها ، مناقصه و پیمانها ، حسابداری خرید ، ترخیص كالا از گمركات ، مخزن ، انبار ، تحویل ، توزین ، تخلیه و بارگیری ، بسته بندی ، حمل و نقل ، بازرسی ، كنترل ، انبار( كنترل اقلام ) و  می توانند از واحدهای داخلی بخش تداركاتی یك سازمان باشند .

واحد كارپردازی و انبارها در سازمانهای دولتی معمولا از واحدهای شاخه معاونت اداری و مالی است . در سازمانهای بزرگ تولیدی و صنعتی ، واحد تداركات زیر نظر مستقیم مدیر عامل یا بالاترین مقام سازمان فعالیت دارد . در سازمانهای متوسط و كوچك تولیدی و صنعتی، وظایف واحد تداركات و كنترل جنسی می تواند جزیی از وظایف واحد كنترل تولید یا مدیر كارخانه ( مدیر تولید ) باشد . اصولا شكل و محل سازمانی و تشكیلات داخلی واحد تداركات با توجه به میزان تمركز و عدم تمركز در امر خرید ها تغییر پیدا می كند .

اصولاً روابط اطلاعاتی و عملیاتی نظام تداركات با نظام برنامه ریزی تولید به این شرح است . واحد برنامه ریزی تولید ، بر اساس فهرست تفكیكی مواد و قطعات و لوازم مورد نیاز تولید ( طبق برنامه اساسی تولید ) و با توجه به موجودی مواد اولیه  درخواست خرید آنها را صادر می كند و به واحد تداركات ( خرید ) ارسال می نماید.  واحد تداركات به نوبه خود سفارش خرید صـادر می كند و آن را بـرای فروشندگان ( اعم از داخـلی و خـارجی ) ارسال می دارد . مواد و لوازم مورد نیاز توسط فروشنده به واحد دریافت سازمان ارسال می شود . سپس با همكاری واحد كنترل كیفی ، مواد دریافت شده بازرسی می شود و پس از تأیید به انبار تحویل می گردد . در واقع ، تداركات یكی از حیاتی ترین وظایف در امور بازرگانی و صنعتی می باشد . وظیفه واحد تداركات تهیه و تأمین كالاها برای تحرك چرخهای سازمانها و صنایع است .

یك واحد تداركات كارآمد و خوب و با داشتن مدیر لایق ، متعهد ، با حسن نیت و آگاه ، مواد و لوازم مورد نیاز سازمان را همواره به اندازه كافی تهیه می كند و به واحدهای متقاضی تحویل می دهد و كالاها را نیز با كیفیت و شرایط و قیمت مناسب فراهم می كند . به علاوه همواره صرفه و صلاح سازمان را در نظر می گیرد و در كاهش مخارج و افزایش سود و در نتیجه دوام و بقای سازمان نقش عمده ای ایفا می نماید .

مباحث رشته تخصصی مدیریت تداركات اصولاً خود به سه بخش عمده :

1- خرید ( كارپردازی ) 2- انبارداری 3- كنترل موجودی جنسی ، تقسیم میشود . كه ما در اینجا با توجه به موضوع پروژه مختصری راجع به انبار و سیستمهای انبارداری توضیحاتی می دهیم .  

 

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

پیشگفتار

مقدمه    

           

فصل اول : كلیات  

تاریخچه شركت     7

انبارها    8

كدینگ    8

نحوه ورود و خروج كالا از انبار          9

فرمهای مورد استفاده در انبارهای شركت تجهیزات ایمنی راهها        10

انبارگردانی          12

           

فصل دوم : شناسایی انبار     

مقدمه     17

هدف و اهمیت انبارداری      19

انبار و انواع آن      22

انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی   27

موجودیهای انبار ( انواع انبار )           30

محل سازمانی و تشكیلات داخل انبار    37

مشخصات انباردار 39

اهم وظایف انباردار             41

رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار 42

انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده          43

واحد كنترل انبار یا كنترل اقلام           44

 

فصل سوم : طبقه بندی كالاها ، كدگذاری و تنظیم كالاها در انبار

طبقه بندی كالاها    48

محاسن طبقه بندی كالاها       49

خصوصیات طبقه بندی صحیح           50

مبانی طبقه بندی كالاها        51

كدگذاری كالاها      52

ضرورت و شرایط كدگذاری 54

خصوصیات یك نظام كدگذاری صحیح 55

علل استفاده از نظام كدگذاری 56

روشهای كدگذاری   59

كدگذاری بر اساس طبقه بندی كالاها     61

كد میله ای ( خط نما )         62

استقرار كالاها در انبار         64

چیدن و استقرار كالاها در انبار           65

استفاده از حداكثر فضای انبار             67

وسایل كار در انبار 69

نظامهای خروج كالا از انبار   70

روشهای انباركردن كالا        72

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید