پایان نامه ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با مدل EFQM

پایان نامه ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با مدل EFQM پایان نامه ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با مدل EFQM

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 14562 KB

تعداد صفحات : 190

بازدیدها : 813

برچسبها : مدل تعالی سازمانی مخابرات EFQM

مبلغ : 11000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی و تولید و عملیات با موضوع ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل EFQM

ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل EFQM

پایان نامه دانلودی کارشناسی ارشد رشته: مدیریت صنعتی گرایش: تولید و عملیات

چکیده:

امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش های بی شماری مواجه هستند. سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سودآوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. در این پایان نامه تحت عنوان ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM سعی شده است با بررسی و مطالعه ی روش های شناخته شده موجود از بین روش های ارزیابی سطح تعالی، یک روش مناسب انتخاب و ضمن تطبیق با سازمان قلمرو پژوهش در حوزه کیفیت نسبت به ارزیابی سطح واقعی شرکت مخابرات استان اردبیل اقدام گردد. این پژوهش با تصویری دو بعدی یعنی سطح تعالی بر مبنای کیفیت تلاش نموده، چگونگی موقعیت شرکت مخابرات اردبیل و جایگاه واقعی آن را به نمایش بگذارد. جهت نیل به هدف از مدل ارزیابی سطح تعالی سازمان EFQM سود جسته و پس از جمع آوری اطلاعات لازم و استفاده از روش های آماری مناسب و تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شده است اندازه تعالی رهبری، اندازه تعالی خط و مشی و استراتژی، اندازه تعالی کارکنان، اندازه تمامی شرکاء و منابع، اندازه تعالی فرآیندها، و نتایج مرتبط با مشتریان، کارکنان و جامعه در شرکت مخابرات استان اردبیل کمتر از متوسط بوده و نیازمند بهبود و تعالی در ساختار سازمانی و مدیریتی می باشد. نیز میزان سرآمدی شرکت مخابرات استان اردبیل از نظر رعایت شاخص های EFQM کمتر از حد متوسط است.

واژگان کلیدی: تعالی سازمانی مدل EFQM میزان سرآمدی شرکت مخابرات کارکنان، رهبری، مشتری نتایج عملکرد

مدل تعالی EFQM در شرکت مخابرات

مقدمه

فهمیدن جایگاه واقعی شرکت مخابرات در بین شرکت های داخلی و خارجی با توجه به خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران و ورود آن به بورس و آماده شدن برای رقابت واقعی یک ضرورت است، تا انتخاب. استفاده از تجارب دیگران و مهم تر تجارب عملی آنها خود شروعی برای موفقیت می تواند باشد. از بین کشورهایی که مبانی فکری خود را به مدل ها و سپس عمل تبدیل کرده اند و در این راستا توفیق نیز داشته اند می توان آمریکا با مالکوم بالدریج و ژاپن با دمینگ و اروپا با EFQM و ... را نام برد. اما در مقوله درک واقعی جایگاه یک سازمان با توجه به تنوع موضوعات از بین چندین محور در بعد اول به بررسی کیفیت خواهیم پرداخت و در بعد دوم مسیر تعالی سازمان است. به عبارتی برای اینکه موقعیت واقعی یک سازمان را ارزیابی کنیم ابتدا باید شرایط موجود را ازجهت کیفی بررسی کنیم وسپس با توجه به آن به بررسی چشم انداز و مسیری که سازمان جهت تعالی و ارتقا مد نظردارد بپردازیم. در واقع هر سازمانی صرف نظر از نوع فعالیت، اندازه و ساختار و یا میزان کامیابی در تامین اهداف سازمانی نیاز به مدلی دارد که مطابق با آن میزان موفقیت خود را در نیل به آرمان ها و اهداف خویش مورد سنجش و اندازه گیری قرار دهد. تغییرات محیطی در حال تکوین و رو به گسترش باعث تغییر نگرش و مدیریت سازمان های تولیدی و خدماتی گردیده است به طوری که برای اغلب سازمان ها مشخص شده است با توجه به شتاب تغییراتی که تمامی ابعاد محیط اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده در صورت عدم توجه به مفهوم کیفیت و رقابت دیگر جایی برای فعالیت موجه نخواهد داشت لذا با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم که اساسی ترین آن مقوله جهانی شدن و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) می باشد، شرکت ها بایستی پیشاپیش خود را تجهیز کرده و آماده مقابله با رقبا شوند. در این خصوص و در راستای مقابله با رقبا و فعالیت در محیط رقابتی توجه به تعالی سازی در سازمان ها و شرکت ها اصلی ترین ابزار میدان رقابت محسوب خواهد شد.

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول - کلیات

مقدمه

بیان مسئله پژوهش

بیان ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف پژوهش

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق

تعاریف مفهومی متغر ها

تعاریف عملیاتی متغیرها

محدودیتهای تحقیق

ساختار پایان نامه

فصل دوم - مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بخش اول - مبانی نظری

مقدمه

ابعاد کیفیت

اصول سیستم مدیریت کیفیت

گامهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

رابطه بین گامهای اجرائی سیستم مدیریت کیفیت و اصول مدیریت کیفیت

جایگاه فنون مهندسی کیفیت در استقرار سیستم مدیریت کیفیت

سازمان متعالی

مدل تعالی EFQM

بخش دوم - معرفی پیشینه و سازمان قلمرو تحقیق

مقدمه

دامنه کاربرد

توزیع نظامنامه

استانداردهای مرجع

تعاریف

سیستم مدیریت کیفیت

مسئولیت و مدیریت

مدیریت منابع

تحقق محصول

اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهبود

فرآیندهای مدیریتی

فرآیندهای اصلی

پیشینه تحقیق

جمع بندی فصل دوم

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه:

روش تحقیق

جامعه آماری پژوهش

ویژگی جمعیت شناختی

روش نمونه گیری

حجم نمونه

ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات

روائی (اعتبار) و پایائی (قابلیت اعتماد) ابزارهای اندازه گیری

مقیاس اندازه گیری متغیرها

روش آماری تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها

بخش اول - آمار توصیفی

مقدمه

بخش دوم - آمارهای استنباطی

مقدمه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه

نتایج حاصل از تحقیق

پیشنهادها

فهرست منابع

پیوست ها

جداول

چکیده انگلیسی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید