بررسی آماری درخواست جستجوی اطلاعات از بانكهای خارجی موجود در مركز اطلاعات ایران (جدول)

بررسی آماری درخواست جستجوی اطلاعات از بانكهای خارجی موجود در مركز اطلاعات ایران (جدول)
رشته تحصیلی : آمار

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 24

حجم فایل (به کیلوبایت) : 27

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2500 تومان

خرید و دانلود

بررسی آماری درخواست جستجوی اطلاعات از بانكهای خارجی موجود در مركز اطلاعات ایران (جدول)

چكیده

در این مقاله فرم‎های جستجوی اطلاعات از بانك‎های خارجی در سال 1374 تجزیه و تحلیل شده و از نظر وضعیت تحصیلی, مقطع و گروه تحصیلی, نوع دانشگاه, موضوعات درخواستی, میزان درآمد حاصله و تراكم مراجعین در ماه‎های مختلف سال مورد بررسی قرار گرفته است.

بانك‎های اطلاعاتی به منظور سازمان دادن به اطلاعات پراكنده‎ای ایجاد می‎شوند كه در حالت پراكندگی ماده خامی بیش نیستند و با پردازش آن‎ها می‎توان بر اساس نیازها و مراجعات مختلف, مجراهای مناسب بازیابی اطلاعات را برای استفاده‎كنندگان فراهم كرد.

مركز اطلاعات و مدارك علمی نیز به منظور پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مراكز و مؤسسات پژوهشی, محققان, استادان, دانشجویان و... در چارچوب اهداف و وظایف محوله اقدام به تهیه و راه‎اندازی بانك‎های اطلاعاتی (فهرست ضمیمه) نموده است و تلاش دارد كه بر وسعت این امكانات بیفزاید. این گسترش بدون وجود اطلاعات از وضعیت موجود بانك‎ها و مراجعین آن‎ها امكان‎پذیر نخواهد بود.

وضعیت تحصیلی مراجعین

وضعیت تحصیلی مراجعین به بانك های خارجی نشان می دهد كه با حذف موارد بدون جواب، 6/78 درصد از مراجعین دانشجو و 4/21 درصد از آنان فارغ التحصیلان بوده اند. با توجه به نتایج حاصله، اكثریت مراجعین به بانك های خارجی دانشجو بوده اند و این امر می تواند ناشی از عوامل زیر باشد:

- دانشجویان به دلیل انجام تكالیف درسی و پایان نامه، نیاز بیش تری به اطلاعات و منابع دارند.