تحقیق جغرافیای شهری

تحقیق جغرافیای شهری
رشته تحصیلی : جغرافیا

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 36

حجم فایل (به کیلوبایت) : 380

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

جغرافیای شهری

جغرافیای شهری چیست؟
تاکنون درباره جغرافیای شهری تعاریف گوناگونی ارائه شده است.آنچه در زیر می آید تعاریف مورد پذیرش اغلب جغرافیدانان در دنیای علم است:
      1)جغرافیای شهری بر نظام فضائی و موقع شهر تأکید دارد و مانند دیگر شاخه های علم جغرافیا ، علل پراکندگی مکانهای شهری ، تشابهات و تناقضات اجتماعی - اقتصادی میان آنها را با توجه به شرایط مکانی مطالعه می کند.     
با توجه به تعریف مذکور،تحلیل و تأکید در جغرافیای شهری ،بر پایه این موارد صورت می گیرد:
     الف)نظام داخلی شهرها و ماهیت الگوها ،بویژه کاربری زمین ها و حوزه های اجتماعی در شهرها؛
     ب)بررسی روند این الگوها و شکل گیری آنها در طول زمان.
      2)جغرافیای شهری درباره الگوهای فضائی پدیده های شهری از نظر پراکندگی فضائی و نیز تأثیر متقابل فضائی آنها مطالعه کرده ، همچنین روندها را در داخل شهرها بررسی میکند.این تعریف از جغرافیای شهری بیشتر"پوزیتیویستی"است و روشهای آماری و مدلها را به کار می گیرد.
...
نسبت به طرق ارتباطی ، راهها و معابر طبیعی و حتی نسبت به مواد اولیه ، منابع انرژی و نیروی انسانی موجود در ناحیه می تواند داشته باشد.
لازم به یادآوری است که در قلمرو داده های طبیعی علاوه بر اهمیت گذرگاه ها و معابر طبیعی ، مرز تماس و برخورد دو ناحیه ای که از لحاظ مورفولوژیکی و پدولوژیکی با هم مغایر و ناهمانند ، مورد توجه جغرافیدانان است .
علاوه بر این و بطور استثنائی خود مقر و نشستگاه جغرافیائی شهر می تواند یکی از عوامل توجیه کننده موقعیتی باشد که شهر از آن برخوردار است و در این راستا است که ارزیابی متقابل مقر و موقع جغرافیائی شهر ضروری می نماید.
...