مقاله ضخامت شعله و سرعت سوخت متان در حالت خالص و غنی هیدروژن

مقاله ضخامت شعله و سرعت سوخت متان در حالت خالص و غنی هیدروژن
رشته تحصیلی : شیمی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 45

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1772

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

موضوع پروژه: بررسی دو مقاله در مورد

ضخامت شعله و سرعت سوختن متان در حالت خالص و درحالت غنی از هیدروژن

پروژه درس سوخت و احتراق پیشرفته

تعیین ضخامت و سرعت شعله مخلوط متان – هوا

خلاصه : در این مقاله ، شدت شعله آرام و ضخامت بوسیله برنامه Chemkin برای φ های بین .5-1.6  و توسط دو روش و مقایسه با نتایج Bradly , Andrew انجام شده است . در هر روش جزئیات مکانیزم از 2-11 GRI-Mech و Reduced mech بدست آمده است. قیاس نتایج توافق خوبی بین نتایج بدست آمده و نتایج تجربی نشان می دهد . ضخامت شعله با افزایش فشار و دما کاهش می یابد . فشار نقش بیشتری در ضخامت شعله دارد. منطقه پیش آمیخته چیزی در حدود 60% ضخامت شعله را تشکیل می دهد . ضخامت شعله و سرعت سوختن به صورت تابعی ازفشارودمای گازهای سوخته بیان می شوند . از معادله های تجربی برای مقایسه نتایج در مقاله استفاده شده است .
...
ما به این نتیجه رسیدیم که انتشار شعله آرام مخلوط هیدروژن – متان به وسیله مکانیزمهای بدست آمده از GRI 3  با استفاده از برنامه Chemkin قابل مدل شدن است مدل برای مقایسه سرعت سوختن شعله در مقادیر وسیعی از های سوخت و مقادیر مختلف هیدروژن موجود در مخلوط پیوندی به دست آمدند . این مقادیر با مقدار خطی نتایج حاصل از احتراق سوخت خالص ، برای سرعت سوختن مقایسه شده اند. نتیجه این شد که این مقادیر در زیر مقادیر خطی قرار می گیرند علاوه بر این تاثیر هیدروژن اضافه بر افزایش سرعت سوختن شعله آرام سوخت به نسبت متان فقط در مقادیر بسیار بالای هیدروژن در سوخت پیوندی است . نتایج حساس بهبود یافته نشان می دهد این نتایج به رادیکالهای واکنش دهنده در احتراق وابسته است در حالت خاص مصرف متان توسط رابطه زیر کنترل می شود .
...
فهرست:

ترجمه مقاله اول
مقدمه
محاسبه سرعت آرام سوختن
نتایج و بحث
ضخامت شعله
نتیجه گیری
منابع مقاله اول
ترجمه مقاله دوم
مقدمه
توضیح مدل
نتایج آزمایشگاهی
نتایج سرعت سوختن آرام
منابع مقاله دوم
مقایسه سرعت شعله در مقادیر مختلف نسبت هم ارزی
مقایسه ضخامت شعله در مقادیرمختلف نسبت هم ارزی
تائیر فشار بر سرعت شعله
محاسبه سرعت شعله در حالت اضافه کردن هیدروژن
محاسبه ضخامت شعله در حالت اضافه کردن هیدروژن
نتیجه گیری